aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Sociaal Huis

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Openingsuren:
Het Sociaal Huis is dagelijks geopend van 8.30u tot 12u.
In de namiddag kunt u ons telefonisch bereiken (050/20 07 28) en kunt u steeds op afspraak langskomen.

Het Sociaal Huis: dé plaats waar u antwoord krijgt op al uw welzijnsvragen!

In het kader van de opmaak van het Lokaal Sociaal Beleid, dient het lokaal bestuur, het gemeentebestuur en het OCMW, een Sociaal Huis op te richten op zijn grondgebied.

De bedoeling van het Sociaal Huis is drempelverlagend te werken naar de bevolking toe en een plaats te creëren waar iedere burger met al zijn “welzijnsvragen” terecht kan. Het betreft in feite de uitvoering van artikel 1 van de organieke wet, waarbij hulpverlening aangeboden wordt aan de mensen zodat ze de mogelijkheid krijgen om een leven te leiden dat beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Dit betekent: een antwoord op álle welzijnsvragen voor álle lagen van de bevolking, en niet enkel voor de sociaal zwakkere bevolkingsgroepen. Er dient gestreefd te worden naar een maximale toegankelijkheid van de sociale dienstverlening voor elke burger, met specifieke aandacht voor kwetsbare groepen.

Het Sociaal Huis dient minimaal 3 functies in zich te hebben: informatiefunctie - loketfunctie - doorverwijsfunctie

INFORMATIEFUNCTIE:
- informatie verstrekken over sociale aangelegenheden aan alle burgers en hulpverleners die op het grondgebied actief zijn
- uitstekende en actuele kennis van de sociale kaart
- wie heeft recht op : een gemeentelijke sociaal pedagogische toelage, inkomensvervangende en/of integratietegemoetkoming, parkeerkaart andersvaliden, sociaal telefoontarief, …
- heb ik recht op een mantelzorgpremie ?
- wat is budgetbeheer / begeleiding / CSR ?
- waarvoor kan ik bij het OCMW / de gemeente terecht ?
- juridische informatie
- aanwezigheid en beschikbaarheid van allerhande folders en brochures van OCMW, gemeente en andere actoren

LOKETFUNCTIE:
- onthaal van alle mogelijke welzijnsvragen ( persoonlijk, telefonisch, elektronisch, … )
- afleveren van alle attesten vanuit het OCMW en gemeente  
- opladingen budgetmeter
- afhandelen van allerhande administratieve vragen : invullen van papieren, formulieren, brieven, verduidelijken van officiële documenten
- afleveren van allerhande aanvraagformulieren via het digitaal loket

DOORVERWIJSFUNCTIE:
- actief en gericht doorverwijzen, met eventuele opvolging, naar gespecialiseerde hulp ( o.a. ook naar OCMW, gemeente, … )
- afsluiten van samenwerkingsverbanden met alle derde actoren die actief zijn op de welzijnsmarkt
- organiseren van zitdagen