aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Sociale Dienst

Contacteer ons

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Openingsuren

Openingsuren :
De sociale dienst van het OCMW is elke werkdag open van 8.30 u tot 12 u.
In de namiddag kunt u ons telefonisch bereiken (050 20 07 28) en kunt u steeds op afspraak langskomen.

De sociale dienst van het OCMW Zedelgem heeft als doel: iedere persoon, die op het grondgebied van de gemeente Zedelgem woont en verblijft, de mogelijkheid bieden om een menswaardig leven te leiden. Belangrijk hierbij, is dat het dus niet noodzakelijk is om gedomicilieerd te zijn in Zedelgem, om gebruik te kunnen maken van de werking van onze sociale dienst.
De voorbije jaren werd het takenpakket van het OCMW steeds meer uitgebreid. De tijd dat het OCMW enkel bestond voor de armen in onze maatschappij, is reeds lang voorbijgestreefd.

De veelheid en verscheidenheid aan taken zorgen er echter voor, dat de bevolking niet altijd weet waarvoor men bij het OCMW terecht kan. Voor volgende zaken kan je terecht bij de sociale dienst van het OCMW Zedelgem:

Algemene dienstverlening: 
- hulp bij het invullen van allerhande documenten ( kinderbijslag, belastingen, premies, studiebeurs, sociaal tarief, energiefacturen, …)
- informatie, advies, psychosociale begeleiding, en indien nodig : doorverwijzen naar gespecialiseerde diensten
- bekomen van een afbetalingsplan
- toekennen van een referentieadres aan daklozen
- aanvraag sociale woning (via Vivendo en Sovekans) of sociale huisvesting in eigen woningen van het OCMW
- noodopvang bij dakloosheid via de eigen doorgangswoning van het OCMW en het bestaande opvangnetwerk
- problemen met huurwoning, verhuurder, betalen van de huurprijs, bemiddelen bij uithuiszettingen , ...
- toekenning van een éénmalige financiële steun (leefgeld ; voorschot op werkloosheid, ziekte, kinderbijslag of pensioen ; tussenkomst in de aankoop van een bril, tandheelkundige zorgen, medische kosten ; huurwaarborg ; installatiepremie ; begrafeniskosten)
- toekennen van een maandelijkse financiële steun (wintertoelage, huurtoelage, tussenkomst in medische kosten, …)
- voedselpakketten
- oplaadpunt voor de budgetmeter van Eandis
- tussenkomst in sportieve en culturele activiteiten
- begeleide tewerkstelling en sollicitatiebegeleiding
- juridische ondersteuning
- verwarmingstoelage ( stookoliepremie )
- toekennen van een maandelijks leefloon
- sociaal pedagogische toelage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             - Minimale levering aardgas

Vreemdelingen:
- toekenning van leefloon (en eventueel andere financiële steun) aan erkende asielzoekers
- toekenning van materiële steun aan de asielzoekers die in het lokaal opvanginitiatief op ons grondgebied verblijven                                                                                                                                                                                                                                                                                                  - toekenning van equivalent leefloon aan mensen met subsidiaire bescherming
- toekenning van dringende medische hulp aan illegalen

Schuldhulpverlening:
- alle vragen omtrent schulden en mogelijke afbetalingen
- budgetbegeleiding : de betalingen worden door jezelf uitgevoerd, onder begeleiding van de maatschappelijk werker van het OCMW.
- budgetbeheer : alle betalingen worden uitgevoerd binnen het OCMW en je ontvangt een leefgeld. Budgetbeheer kan volledig of gedeeltelijk zijn.
- collectieve schuldenregeling

Ouderenzorg:
- algemene vragen en informatie (zorg voor ouders, mogelijke opvangvormen, verhuis naar een meer aangepaste woning, financiële tegemoetkoming, onderhoud van de tuin, klusjes, maaltijden aan huis, poetsen, gezinszorg, personenalarmtoestel, thuiszorgwinkel, revalidatie, …)
- doorverwijzing naar andere gespecialiseerde organisaties
- WZC en serviceflats buiten de gemeente: aanbod, financiële regeling bij opname, …
- maaltijden aan huis
- tussenkomst in het verblijf in een dagverzorgingscentrum
- zorgverzekering
- mantelzorgpremie
Dienst Huishoudelijke Hulp van het OCMW

Jaarverslag 2015 Afdeling Sociale Zaken (application/pdf, 1.9 MB, info)