aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Vrijwilligers

Binnen OCMW Zedelgem zijn wij steeds op zoek naar jou!

Ben je op zoek naar een zinvolle tijdsbesteding of wil je iets meer betekenen voor de mensen in jouw omgeving. Kom gerust vrijblijvend eens informeren naar de mogelijkheden. Binnen de verschillende diensten van het OCMW hebben wij steeds in meerdere of mindere mate nood aan vrijwilligers.

Het vrijwilligerswerk start altijd met een eerste kennismakingsgesprek. In dit kennismakingsbesprek leert de vrijwilliger de dienst beter kennen en leert de dienst kennismaken met de vrijwilliger. Er wordt gepolst naar de interesses van de vrijwilliger. Op die manier wordt er gekeken welk vrijwilligerswerk het best bij deze persoon aansluit. Bij het eerste gesprek krijgt iedere vrijwilliger een onthaalbrochure mee. In deze onthaalbrochure is uitleg terug te vinden rond de verschillende diensten binnen het OCMW Zedelgem. Deze onthaalbrochure kun je hier (application/pdf, 364.4 kB, info) ook raadplegen.

Voor de start van het vrijwilligerswerk dient er steeds een afsprakennota opgemaakt te worden. Deze afsprakennota legt de belangrijkste afspraken tussen de organisatie en de vrijwilliger nog eens vast. Op die manier kan de vrijwilliger bewijzen dat het wel degelijk om vrijwilligerswerk gaat. Tevens geeft de organisatie hierbij ook te kennen dat de vrijwilliger tijdens de uitoefening van het vrijwilligerswerk ook verzekerd is tegen burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke schade. De vrijwilliger van zijn of haar kant geeft hierbij te kennen dat zij de geheimhoudingsplicht zoals vastgelegd in artikel 458 van het strafwetboek zal naleven. Verder staan er in de onthaalbrochure ook nog andere afspraken die van toepassing zijn tijdens de uitvoering van het vrijwilligerswerk.

Voor meer informatie rond de vrijwilligerswet kunt u via deze link de brochure "Slim vrijwilligen" raadplegen.  

Voor meer informatie:
Elke Vancaillie
050/25 22 40