aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Werken

De wetgever voorziet voor de sociale dienst een duidelijk taak in het begeleiden van mensen naar recht op maatschappelijke integratie, onder de vorm van tewerkstelling.

Daarnaast kan het OCMW zelf gezien worden als een dynamische organisatie, die inzake personeelsbeleid als doel stelt om actief op zoek te gaan naar de juiste persoon op de juiste plaats.

Vanuit de sociale dienst wordt volgende dienstverlening aangeboden :

tewerkstelling art 60§7

arbeidsbegeleiding