aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Arbeidsbegeleiding

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

In de huidige maatschappij is het niet altijd gemakkelijk om een geschikte en vaste job te vinden. Het is duidelijk dat een tewerkstelling tal van voordelen biedt.  Via een job neemt niet enkel het inkomen toe, maar groeit tevens de zelfstandigheid, stijgt de eigenwaarde, beschikt men over een zinvolle tijdsbesteding, ...  

Het OCMW kreeg van de wetgever duidelijk de opdracht om mensen te helpen in het zoektocht naar de voor hen meest geschikte job. Het spreekt voor zich dat dit steeds op een weloverwogen manier moet gebeuren en dat we rekening houden met de mogelijkheden en beperkingen van de cliënt.
Aan het vinden van een gepaste job op de reguliere arbeidsmarkt gaat meestal een gans traject vooraf.  Daarin sleutelen we aan allerlei belemmerende factoren zoals kinderopvang, gebrek aan attitude, gebrek aan ervaring, beperkt opleidingsniveau, verslavingsproblematiek, gebrekkige huisvesting, schuldenlast, talenkennis, ...

De wetgeving op het leefloon geeft aan het OCMW een heel strikte en bijzondere opdracht mee.  Zeker voor de jongeren (min 25 jarigen) is er een verplichte tewerkstellingsopdracht. 
De arbeidstrajecten binnen het OCMW omvatten hoe langer hoe meer mogelijkheden.  Via een speciale tewerkstellingsmaatregel (artikel 60 § 7) kan er binnen het OCMW een traject op maat aangeboden worden (zie tewerkstelling art 60 § 7).
Het uiteindelijke doel is om zoveel mogelijk mensen zo snel mogelijk uit de hulpverlening te halen.

Voor meer informatie :
Stijn Demuynck
050 25 07 74

atb@ocmwzedelgem.be