aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Tewerkstelling art 60§7

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 § 7, treedt het OCMW op als werkgever met de volgende doelstelling : mensen het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te verhogen.

Deze vorm van tewerkstelling dient om de persoon na een periode van inactiviteit opnieuw werkervaring bij te brengen.  De nadruk ligt op het aanleren van arbeidsattitudes, gemotiveerd zijn en gemotiveerd blijven.
Door een zinvolle arbeid te verrichten, voelt men zich meer gewaardeerd en verhoogt het zelfbeeld, wat helpt om zich te handhaven in de samenleving.

Het OCMW Zedelgem voorziet jaarlijks 10 arbeidsplaatsen in het kader van artikel 60 § 7. De tewerkstelling die het OCMW aanbiedt situeert zich ofwel in de instellingen van het OCMW zelf of bij andere sociale initiatieven waarmee het OCMW een samenwerkingsovereenkomst heeft.  Zo zijn er plaatsen voorzien bij de gemeente Zedelgem, Kringwinkel 't Rad en de klusjesdienst van vzw Sesam.

Een maatschappelijk werker staat samen met de plaatselijk verantwoordelijke of het diensthoofd, in voor de begeleiding en opvolging van de medewerkers.  Op het einde van de tewerkstelling is er ruimte voorzien om te werken aan de doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt.

Voor meer informatie :
Stijn Demuynck
050/25 07 74

atb@ocmwzedelgem.be