aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Huurwaarborg

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

De stijging van de huurprijzen heeft als gevolg dat het bedrag van de huurwaarborg doorheen de jaren gevoelig gestegen is.
Voor heel wat mensen is het moeilijk om bij het ondertekenen van het huurcontract de som van twee maanden huishuur als waarborg te betalen.

Het OCMW kan, na sociaal onderzoek, beslissen om de huurwaarborg te betalen.
Via een afbetalingsplan wordt deze som maximaal op 24 maanden aan ons centrum terugbetaald.

Voor meer informatie:
Stijn Demuynck
050/25 07 74

of http://www.huurder.be/huurwaarborg.htm