aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

De Woonwinkel

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

De Woonwinkel

Energie

Om je energiefactuur te doen dalen, kan je bij De Woonwinkel terecht met vragen over rationeel energieverbruik in je woning. Je krijgt er praktische en haalbare tips.

Leen aan max. 2% voor energiebesparende investeringen aan uw woning
Elke particulier komt in aanmerking voor de energielening (voorheen groene lening). Er is geen inkomensbeperking en zowel nieuwbouw als verbouwingen komen in aanmerking. De terugbetalingstermijn van de lening is 5 jaar, de rentevoet is vast en bedraagt max. 2% per jaar of is in bepaalde gevallen zelfs renteloos.

Ben je eigenaar, huurder of verhuurder vraag dan je goedkope energielening aan via de west-vlaamse intercommunale (wvi).

Huren

De Woonwinkel houdt lijsten bij van woningen die te huur aangeboden worden op het internet. Je kan er ook terecht voor informatie over de Vlaamse Huursubsidie en een checklist om te controleren of een woning van goede kwaliteit is.

Wil je een sociale woning huren, dan worden de voorwaarden en mogelijkheden bekeken. Je krijgt begeleiding bij je inschrijving bij de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor.

Eigenaars en huurders kunnen bij De Woonwinkel terecht met vragen over de huurwetgeving en de minimumvereisten waaraan een huurwoning moet voldoen. Je krijgt info over huurcontracten, de duur van de huurovereenkomst, kwaliteitsvoorwaarden, de indexering van de huurprijs, de verkoop van een verhuurde woning …

Kopen

De Woonwinkel informeert je over de voorwaarden voor de aankoop van een sociale koopwoning en helpt je aan informatie over sociale leningen bij het Vlaams Woningfonds, De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) en de erkende kredietmaatschappijen. 

Kwaliteit

Een huurwoning moet aan minimale kwaliteitseisen voldoen. De Woonwinkel bekijkt wat je kan ondernemen als je woning niet voldoet en gaat na wat de plichten van huurder/eigenaar zijn.

Je kan er ook terecht voor informatie en advies over ongeschikt/onbewoonbaar verklaarde, leegstaande of verwaarloosde gebouwen.

Verbouwingen en premies

Als je werken uitvoert aan je woning, kan je bij De Woonwinkel terecht om na te gaan op welke premies je recht hebt. Je wordt geholpen bij het invullen van de aanvraagformulieren.

Voor meer informatie:

De Woonwinkel
Groenestraat 20
8210 Zedelgem
050/25 01 38
0492/72 94 14 (Valentine De Lannoy)
Elke vrijdag van 9u tot 12u en van 13u tot 16u