aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Referentieadres

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Een dakloze heeft de mogelijkheid om een referentieadres aan te vragen. Deze inschrijving in het bevolkingsregister gebeurt op het adres van een rechtspersoon of op het adres van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn van de gemeente waar de dakloze verblijft.
Dergelijke inschrijving draagt bij tot een betere integratie in de samenleving van personen die gerechtigd zijn op het leefloon of op maatschappelijke dienstverlening.
Zodoende kunnen ook sommige rechten worden gevrijwaard, zoals de uitbetaling van een maandelijkse werkloosheidsuitkeringen, kinderbijslag, enz...

Het toekennen van een referenieadres heeft als doel de situatie van de dakloze, die bij gebrek aan voldoende bestaansmiddelen geen verblijfplaats (meer) heeft, te verbeteren. Het doel is dus in geen enkel geval het ontlopen van schuldeisers of van zijn plichten.

Voorwaarden :
-
Geen verblijfplaats hebben of meer hebben wegens ontoereikende bestaansmiddelen
- De maatschappelijke dienstverlening in de zin van artikel 57 van de OCMW-wet of het leefloon aanvragen.  Deze maatschappelijke dienstverlening kan gaan om gelijk welke vorm van maatschappelijke dienstverlening, van materiële, sociale, geneeskundige of psychologische aard.

Voor meer informatie :
Stijn Demuynck
Tel 050/25 07 74