aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Tussenkomst bij uithuiszetting

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

De Vrederechter brengt het OCMW telkens schriftelijk op de hoogte wanneer een vordering tot uithuiszetting wordt ingeleid bij de rechtbank.  Wanneer het vonnis tot uithuiszetting wordt betekend aan de huurder stuurt de gerechtsdeurwaarder binnen de 4 dagen een afschrift naar het OCMW.

Het is de taak van het OCMW om op de meest aangewezen manier en binnen de wettelijke opdracht hulp te bieden.  Het OCMW stuurt een brief naar de betrokken perso(o)n(en) met de vraag om contact op te nemen zodat wij de nodige stappen kunnen zetten om een uithuiszetting te vermijden.  Deze stappen zijn meestal: bemiddelen bij de verhuurder, aanbieden van noodopvang, helpen zoeken naar een geschikte huisvesting of tussenkomen in een eventuele nieuwe huurwaarborg. 

Indien uiteindelijk toch wordt overgegaan tot een effectieve uithuiszetting, is er steeds een maatschappelijk werker ter plaatse aanwezig die de nodige stappen kan zetten om tot een oplossing te komen en de uithuiszetting zo menswaardig mogelijk te laten verlopen.

Voor meer informatie :
Stijn Demuynck
050/25 07 74