aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Lac

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Binnnen ieder OCMW werd een Lokale Adviescommissie (LAC) opgericht. Er werd een LAC opgericht voor gas, elektriciteit en water.

De Lokale Adviescommissie bestaat uit de directeur sociale zaken van het OCMW, een lid van de OCMW-raad en een vertegenwoordiger van de distributeur, Eandis.
De Lokale Adviescommissie komt samen, ofwel op verzoek van de distributeur ofwel op verzoek van de abonnee.
De Lokale Adviescommissie geeft een advies omtrent afsluiting of eventueel heraansluiting dat bindend is voor de distributeur. Uit de praktijk blijkt evenwel dat tevens andere niet-bindende adviezen kunnen worden gegeven, zoals afbetalingsplannen.

Binnen deze commissie wordt je dossier besproken aangaande onbetaalde facturen. Indien je als klant ter sprake komt, word je altijd uitgenodigd op deze vergadering. Het is de bedoeling om aan de hand van een rustig gesprek tot een oplossing te komen. Het is dan ook uiterst belangrijk om een gevolg te geven aan een uitnodiging van de LAC.

Voor meer informatie :
Anja Bardyn - Voorzitter LAC
050 25 07 71

of omzendbrief