aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Verwarmingstoelage

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Sinds een paar jaar voorziet de overheid een tussenkomst in de kostprijs voor brandstoffen.

Volgende regeling geldt momenteel :

Welke brandstoffen komen in aanmerking?
- huisbrandolie (= mazout) aan de pomp en in bulk
- verwarmingspetroleum (type c) aan de pomp
- bulkpropaangas aan huis geleverd in grote hoeveelheid (in een tank, niet in flessen)

Wie kan beroep doen op deze financiële tussenkomst?
- categorie 1: gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering en het inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan de voor categorie 2 vastgelegde grenzen.
- categorie 2: gezinnen met een laag inkomen: het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden is lager of gelijk aan 18.002,48 euro verhoogd met 3.332,74 euro per persoon ten laste. 
  Indien u eigenaar bent van één of meerdere onroerende goederen met uitzondering van het goed waarin je woont, zijn bijzondere berekeningsregels van toepassing.
- categorie 3: personen met schuldenoverlast: u geniet een collectieve schuldenregeling of een schuldbemiddeling en bovendien heeft het OCMW vastgesteld dat u uw verwarmingsfactuur niet kan betalen

Hoeveel bedraagt de toelage?
Voor in grote hoeveelheden geleverde brandstoffen schommelt de toelage tussen 14 cent en 20 cent per liter. Deze tussenkomst is afhankelijk van de prijs van de brandstof, maar bedraagt steeds minimum 14 cent per liter.
Voor in kleine hoeveelheden aan de pomp aangekochte huisbrandolie of verwarmingspetroleum (type c) is er een forfaitaire verwarmingstoelage van 210,00 euro.
Per verwarmingsperiode (kalenderjaar) en per huishouden wordt er een verwarmingstoelage gegeven voor maximum 1.500 liter brandstof.

Waar de toelage aanvragen ?
Aanvraag moet ingediend worden bij het OCMW van de woonplaats, binnen de 60 dagen na de levering.

Wanneer de toelage aanvragen?
Binnen de 60 dagen na de levering moet u een aanvraag indienen.

Wat mee te brengen bij uw aanvraag in het OCMW ?
- een kopie van uw identiteitskaart;
- een kopie van de leveringsfactuur of –bon;
- indien u in een appartementsgebouw woont, een attest van de eigenaar of beheerder met de vermelding van het aantal appartementen waarop de leveringsfactuur of –bon betrekking heeft;
- voor categorie 3: kopie van beschikking van toelaatbaarheid of attest van de schuldbemiddelaar en een attest van het OCMW;

Het aanvraagformulier kunt u hier (application/msword, 89.6 kB, info) afdrukken en al ingevuld meebrengen. Ook de infofolder kunt u hier (application/msword, 160.8 kB, info) bekijken.

Voor meer informatie :
- Desante Elien: 050 25 05 62 
of verwarmingsfonds