aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Equivalent leefloon

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Sinds het in werking treden van het nieuwe opvangsysteem, waarover u meer kunt lezen in het deel ‘materiële opvang’, zullen er normaal enkel in uitzonderlijke omstandigheden asielzoekers toegewezen worden aan OCMW’s voor financiële steun.

De federale overheid kan echter beslissen om toch financiële steun toe te kennen aan asielzoekers indien…

  • er medische redenen zijn waarom het niet aangewezen is dat de asielzoeker in een opvangstructuur verblijft,
  • de behandelingsduur van de asielprocedure langer duurt dan de vooropgestelde streeftermijn van 9 maanden tot een jaar,
  • er geen beschikbare plaatsen meer zijn in de opvangstructuren,

Vreemdelingen die geregulariseerd zijn hebben ook recht op financiële steun equivalent leefloon.
Bij een tijdelijke regularisatie kunnen er voorwaarden gesteld worden, zoals het vinden van werk, het aanvragen van een arbeidskaart of het verder krijgen van OCMW steun.

Voor meer informatie :
Elien Desante
050/25 05 62

Famke Danneels
050/25 05 67