aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Materiële opvang

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Vóór 2007 werd een groot aantal asielzoekers toegewezen aan de OCMW’s voor financiële steun. Vanaf 1 juli 2007 is er een nieuwe opvangwet in voege, tegelijk met de vernieuwde asielprocedure.

Deze nieuwe opvangwet bepaalt dat elke vreemdeling die in België aankomt en asiel aanvraagt eerst terecht komt in een collectieve opvangstructuur: een open asielcentrum, beheerd door de federale overheid, het Rode Kruis of de Socialistische Mutualiteiten. Na verloop van tijd, meestal na 4 maanden, kan de asielzoeker dan overgeplaatst worden naar een lokaal opvanginitiatief (LOI), ingericht door een OCMW.
Een asielzoeker heeft dus recht op materiële opvang tijdens de hele duur van de asielprocedure! Wanneer een asielzoeker materiële hulp krijgt mag hij aanvankelijk niet werken. Als de procedure 4 maanden loopt, en het Commissariaat Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatslozen heeft nog geen beslissing genomen, dan kan de asielzoeker een arbeidskaart C aanvragen.

Het lokaal opvanginitiatief van OCMW Zedelgem bestaat uit 22 plaatsen op 5 locaties. De locaties zijn verspreid over het grondgebied. De overheid beslist individueel wie aan ons toegewezen wordt. Wij hebben daar geen inspraak in en worden daarvan slechts de dag zelf van op de hoogte gebracht. We hebben een overeenkomst met de politie dat de mensen zich bij hen na 17 uur mogen aanmelden en dat zij hen dan naar het opvanginitiatief brengen. Vóór 17u kunnen de asielzoekers zich rechtstreeks naar het OCMW begeven.

Wat houdt materiële opvang nu concreet in?
Huisvesting: het gezin logeert in één van de bemeubelde locaties van het LOI.
Wekelijks wordt er aan de bewoners een leefgeld, afhankelijk van de gezinssamenstelling, uitbetaald. Met dit leefgeld moet de bewoner zelf instaan voor de aankoop van voeding, verzorgingsproducten en andere kosten.
Noodzakelijke kosten zoals: medische kosten, kosten voor onderwijs, kosten voor vervoer, onspanning, e.d.m. worden extra door het OCMW ten laste genomen.
Vanuit het OCMW wordt er sociale begeleiding aangeboden. Deze begeleiding is erg gevarieerd en hangt voor een groot deel af van de gezinssituatie.
Medische opvolging.

Voor meer informatie :
Elien Desante
050/25 05 62

Famke Danneels
050/25 05 67

of Fedasil