aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Dringende medische hulp aan illegalen

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Volwassenen die illegaal in het land verblijven hebben geen recht op volledige maatschappelijke dienstverlening, maar enkel op dringende medische hulp (art. 57 §2, 1° OCMW wet).

De aanvraag tot ten laste name van dringende medische hulp moet gebeuren bij het OCMW van de woonplaats. Uit het sociaal onderzoek moet blijken dat de persoon illegaal op het grondgebied verblijft, behoeftig is en dat de medische hulp medisch noodzakelijk was.

Voor meer informatie :
Elien Desante
050 25 05 62

Famke Danneels
050 25 05 67

of Fedasil