aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Materiële hulp aan minderjarige kinderen van illegalen

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Minderjarigen die samen met hun ouders illegaal op het grondgebied verblijven, hebben recht op materiële opvang in een federaal opvangcentrum (art. 57 § 2, 2° OCMW-Wet).

De aanvraag moet gebeuren bij het OCMW van de feitelijke woonplaats van de minderjarige. Het OCMW zal dan het gezin informeren over de modaliteiten (collectieve huisvesting in open opvangcentra) en de inhoud van de materiële opvang (opvang die onontbeerlijk is voor de ontwikkeling van het kind).

Indien het gezin beslist om de aanvraag verder te zetten, dan zal het OCMW contact opnemen met Fedasil. Zij zullen dan een effectief aanbod doen. Het staat het gezin vrij dit aanbod te aanvaarden of te weigeren. Indien zij aanvaarden, neemt de OCMW raad een beslissing waarbij materiële opvang wordt toegekend. Met deze beslissing kan het gezin zich via fedasil naar het opvangcentrum begeven. Indien het gezin het aanbod weigert of zich niet uitspreekt dan zal de raad een negatieve beslissing nemen en zal fedasil hiervan op de hoogte gebracht worden (KB van 24 juni 2004 en de omzendbrief van 26 augustus 2004).

Voor meer informatie :
Elien Desante
050/25 05 62

Famke Danneels
050/25 05 67

of Fedasil