aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Financiële steunverlening

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Vanuit het OCMW kan onder verschillende vormen financiële steunverlening toegekend worden. Deze steunverlening heeft steeds als doel om een tijdelijke oplossing te geven aan een dringende probleemsituatie. Na het uitvoeren van een grondig financieel en sociaal onderzoek door de maatschappelijk werker, wordt uw vraag voorgelegd aan het Bijzonder Comité voor de sociale dienst. 
Dit bedrag dient al dan niet aan ons centrum terugbetaald te worden. Deze beslissing wordt eveneens genomen door het Bijzonder Comité voor de sociale dienst.

U kan bij het OCMW terecht voor :

 • voorschotten op allerhande sociale uitkeringen : werkloosheid, ziekte, pensioen, ... 
 • ten laste name van facturen : ziekenhuis, ambulance, ...  
 • toekenning van een éénmalige of wekelijks leefgeld
 • tussenkomst in de aankoop van een bril
 • tussenkomst in tandheelkundige zorgen
 • tussenkomst in medische kosten 
 • ten laste name van een huurwaarborg
 • toekenning van een installatiepremie
 • ten laste name van begrafeniskosten 
 • toekenning van een maandelijkse wintertoelage 
 • toekenning van een maandelijkse huurtoelage 

Voor meer informatie :
Stijn Demuynck
050 25 07 74