aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Collectieve Schuldenregeling

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure en kan enkel bekomen worden door een verzoekschrift in te dienen bij de Arbeidsrechtbank.  De wet vraagt je om hierin jouw overmatige schuldenlast en financiële draagkracht te omschrijven en aan te tonen dat je niet in staat bent om je schulden op duurzame wijze af te betalen. Wij helpen je bij het opmaken en indienen van dit  verzoekschrift.

De Arbeidsrechtbank beslist of iemand al dan niet toelaatbaar wordt verklaard tot de collectieve schuldenregeling.  Dit wil zeggen dat de Arbeidsrechter oordeelt of alle voorwaarden voor een collectieve schuldenregeling aanwezig zijn.  De rechter duidt dan ook een schuldbemiddelaar aan. Deze zal verder jouw financiële situatie behartigen.

De bemiddelaar kan het OCMW, een advocaat, notaris, deurwaarder of een andere erkende instelling zijn. Het OCMW van Zedelgem heeft hiervoor een samenwerkingsverband met het OCMW van Brugge.

In volgende fasen van de collectieve schuldenregeling wordt een aanzuiveringsregeling opgemaakt en - mits nodige aanpassingen - bekrachtigd door de rechtbank. Men spreekt van een minnelijke aanzuiveringsregeling wanneer alle schuldeisers akkoord gaan met het aanzuiveringsplan. Noch de inhoud, noch de duurtijd van deze regeling liggen vast bij wet.

Wanneer er geen akkoord  is, beslist de rechter op welke manier de schulden moeten aangezuiverd worden (= gerechtelijke aanzuiveringsregeling). De wet zegt dat dit maximum zeven jaar kan duren, maar ook hier kunnen afwijkingen zijn.

Belangrijke opmerking: collectieve schuldenregeling is niet gratis!

Meer informatie over de ganse procedure vind je hier. 

Voor meer informatie :
Stijn Demuynck
050 25 07 74