aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Sociale Activering

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

De overheid besloot in mei 2004 om een jaarlijkse toelage aan de OCMW's toe te kennen, teneinde de gebruikers van de dienstverlening van het OCMW de mogelijkheid te geven deel te nemen aan het sociaal, cultureel en sportief leven. Daarnaast werd een bijkomend budget voorzien om kinderarmoede te voorkomen en te bestrijden.

Er werden een aantal krachtlijnen vastgelegd door de overheid, maar het OCMW kan vrij beslissen over de doelgroep, het toegekende bedrag, de aard van de tussenkomst, …
Vanuit het OCMW Zedelgem werd vooral de nadruk gelegd op individuele tussenkomsten.
Inzake collectieve initiatieven werd reeds samen gewerkt met de cultuurdienst en de jeugddienst. Ook de activiteiten van het dienstencentrum worden open gesteld en aangepast aan onze doelgroep.

Wat betekent dit concreet ?

Als cliënt van het OCMW krijgt u de mogelijkheid om terugbetaling te bekomen van :

  • rekeningen voor bosklassen, zeeklassen, opvang, school voor de kinderen ...
  • lidgelden voor jeugdbewegingen, sportclubs voor de kinderen ...
  • kosten voor de muziekschool, lessen in het kader van een hobby, voor jezelf of voor de kinderen ...
  • een abonnement op een krant of tijdschrift ...
  • inkom voor toneel, museum, concert of andere culturele manifestatie ...
  • schoolkosten
  • tussenkomst in pedagogische ondersteuning

Je kan een aanvraag indienen om een gedeeltelijke of volledige tussenkomst te bekomen.

Voor meer informatie :

Stijn Demuynck 
050 25 07 74
of bij uw maatschappelijk werker