aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Aanbod vanuit het OCMW

Kinderopvang

8210 Zedelgem

Het OCMW van Zedelgem heeft 2 kinderdagverblijven: 't Kaboutertje te Aartrijke en 't Lijsternestje te Zedelgem.

Deze richten zich tot alle kinderen die nog niet naar de basisschool gaan.

Ze zijn erkend en gesubsidieerd door Kind en Gezin.

Om uw kind te laten opvangen in de kinderopvang dient u een attest inkomenstarief aan ons te bezorgen. Per kind in de opvang hebt u een attest nodig.
Het attest wordt gebruikt om facturen te maken en om subsidies van Kind en Gezin te ontvangen. U vraagt het attest aan op mijn.kindengezin.be. De verschillende stappen worden u uitgelegd op de website www.kindengezin.be van Kind en Gezin.

Indien je het berekende inkomenstarief of verminderde tarief niet kan betalen, dan kun je een tarief OCMW aanvragen bij het OCMW.
Er zijn verschillende soorten individueel verminderd tarief:

 • tarief invaliditeit,
  tarief werkloosheid,
  tarief faillissement,
  tarief verminderd inkomen werknemer/zelfstandige,
  tarief leefloon met / zonder opleidingstraject,
  tarief laag inkomen met inburgering,
  tarief laag inkomen met werk,
  tarief materiële of medische hulp,
  tarief pleegkind.

Bij het pedagogisch concept staan het kind én het groepsgebeuren centraal; dit wordt gerealiseerd door het bieden van een huiselijke sfeer, veiligheid, individuele aandacht en affectie, stimuleren van de totale ontwikkeling, structuur, gezonde en afwisselende voeding, bevorderen van een vertrouwensrelatie, stimuleren van zelfstandigheid en zelfredzaamheid, begeleiden van sociale relaties van de kinderen onderling.

Info over de dienstverlening en het opvoedkundig model, en het op de hoogte houden van de vorderingen van het kind bevorderen een nauwe samenwerking met de ouders.

Hier kunt u een aantal belangrijke documenten bekijken en eventueel afdrukken:
Verlofkalender 2018 (application/pdf, 53.0 kB, info)
Aanvraag toedienen medicatie (application/msword, 27.1 kB, info)
Meldingsbrief (application/msword, 32.8 kB, info)
Intake-informatie (application/pdf, 416.8 kB, info)
Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf 't Kaboutertje (application/pdf, 291.3 kB, info)
Huishoudelijk reglement kinderdagverblijf 't Lijsternestje (application/pdf, 292.7 kB, info)