aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Tussenkomst melkpoeder

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

Het OCMW biedt, in samenwerking met Kind en Gezin, de mogelijkheid om een tussenkomst aan te vragen in de aankoop van melkpoeder gedurende de eerste zes maanden na de geboorte van uw kindje.

Het OCMW zal hiertoe een sociaal onderzoek uitvoeren en nagaan of de kostprijs van de melkpoeder zwaar door weegt op het gezinsinkomen.

Indien er een tussenkomst toegekend wordt, dan worden gedurende 6 maanden alle aankoopbewijzen van deze melkpoeder ten laste genomen en terugbetaald aan de aanvrager. Uitzonderlijk kan deze periode nogmaals verlengd worden met 6 maanden.  

Voor meer informatie :
Anja Bardyn
050 25 07 71