aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

Dagverzorgingscentrum

Sociale Dienst

Brugsestraat 3
8211 Aartrijke
tel. 050 20 07 28

De extra zorg voor een ouder familielid is voor zorgverleners thuis soms moeilijk te combineren met werk en gezin.  De dagopvang in het woon- en zorgcentrum is een extra steun voor deze zorgverleners.  Op die manier kan de oudere langer in zijn/haar vertrouwde thuisomgeving blijven wonen en krijgt hij de nodige begeleiding overdag. Een dagverzorgingscentrum wil de thuissituatie van de oudere ondersteunen. Ouderen die dreigen te vereenzamen vinden er overdag een sociaal vangnet en zinvolle, prettige activiteiten. Familie en mantelzorgers van zorgbehoevende ouderen worden er op een verantwoorde, respectvolle en professionele manier ondersteund.

Dagopvang is mogelijk van maandag tot vrijdag, niet in het weekend en op feestdagen.  In overleg met de familie wordt besproken hoe frequent en op welke dagen de opvang voorzien wordt. 
Mensen die niet over vervoer beschikken, kunnen in de meeste dagverzorgingscentra opgehaald en terug thuis gebracht worden.

Vzw Zorg en Welzijn Zedelgem, een publiek/private samenwerking van OCMW Zedelgem, gemeente Zedelgem, GVO-groep en Familiehulp, heeft in Zedelgem een dagverzorgingscentrum, nl. Klaverbilk. Dit dagverzorgingscentrum, dat deel uitmaakt van WZC Klaverveld, heeft een capaciteit van 15 plaatsen. Voor inlichtingen kun je terecht op tel. nr. 050 82 66 36.

OCMW Zedelgem voorziet voor alle erkende dagverzorgingscentra waar Zedelgemse inwoners gebruik van maken een tussenkomst. Concreet betekent dit dat het OCMW van Zedelgem een tussenkomst voorziet van € 2,00 in de dagprijs en van € 0,32 euro per km in de vervoerskosten.

Voor meer informatie:
Tine Verhelst
050/25 07 83