aaaPrintvriendelijke versiePDFrss

WZC Klaverveld

Op 29 april 2016 opende de vzw Zorg en Welzijn Zedelgem het nieuwe WZC Klaverveld.
Vzw  Zorg en Welzijn Zedelgem is een publiek/private samenwerking van OCMW Zedelgem, gemeente Zedelgem, GVO-groep en Familiehulp.

Alle bewoners van het vroegere WZC Maartenshove verhuisden mee.

WZC Klaverveld wil een plaats zijn waar mensen zich geborgen weten en hun leven verder op een kwaliteitsvolle wijze kunnen ontplooien en voltooien. Waardigheid in wonen, zorg en welzijn staat hierbij centraal. In dialoog wordt de dienstverlening afgestemd op de behoeften van de bewoner. Inspraak en participatie van de oudere en zijn netwerk zijn hierbij richtinggevend.

Deskundige medewerkers en vrijwilligers zetten zich in voor een kwaliteitsvolle dienstverlening met aandacht voor de waardigheid van elk persoon. Hierbij zijn respect en wederkerigheid in relatie centrale begrippen.

WZC Klaverveld biedt plaats aan 135 bewoners en heeft 10 plaatsen in kortverblijf.
Het dagverzorgingscentrum Klaverbilk heeft een capaciteit van 15 plaatsen.

De bijhorende assistentiewoningen Klaverhof hebben 48 woongelegenheden.

Voor verdere algemene informatie:
Onthaal Klaverveld - 050/82 66 36

Voor nieuwe aanvragen:
Jelle Demilde (maatschappelijk werker) - 050/82 66 36

WZC Klaverveld
Fazantenlaan 89
8210 Zedelgem